Vào đầu là 1 thác nước với hồ cá trước sân :


anh chủ quán đang chọn lọc đĩa để phục vụ khách sành nhạc kế bên dàn audio chủ lực :


dàn loa thứ 2 sơ cua đề phòng lũ lụt :Hồ cá độc đáo có 1 không 2 tại khu vực , nhìn từ bên dưới lên :


đường lên khu nghệ thuật tầng 1 :


view từ đây :


sân khấu như 1 phòng trà mini


nhìn từ trên xuống